Skip to content

Top 60 สถาน ที่ สํา คั ญ พม่า

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สถาน ที่ สํา คั ญ พม่า อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ thechillisource.net.

9 สถานที่รวมความเป็นที่สุดแห่งพม่า

สถานที่สำคัญพม่า: สุดยอดแห่งประเทศพม่า

สถาน ที่ สํา คั ญ พม่า ประวัติย่อของพม่า พม่า (อย่างเป็นทางการเรียกว่าสหภาพเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศพม่า) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนร่วมกับประเทศจีนในด้านทิศเหนือ, ลาวและไทยในทิศตะวันตก, บังคลาเทศในทิศตะวันออก, และบังคลาเทศดัดแปลงและมาเลเซียในทิศเทิงเหนือ พม่าเคยเป็นอาณานิคมที่มีอิสระของชาวพื้นเมืองเหนือสดใส มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่สมัชญานิคมของอาณาจักรพม่าในศตวรรษที่ 11 จนถึงการปกครองทหารรัฐในยุคปัจจุบัน และเป็นที่ประทับใจกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเอเชีย. สำหรับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของพม่า ต้องเริ่มต้นที่ศตวรรษที่ 9 ของคริงอาณาจักรพม่าที่ตั้งอยู่ในสมัชญานิคมโบราณที่เรียกว่าพยัคฆภูมิ พểm… Read More »สถานที่สำคัญพม่า: สุดยอดแห่งประเทศพม่า